سیستم توقف اضطراری (ESD)

ESD مخفف Emergency Shut Down می باشد و کاربرد آن عمدتا در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و  پروسه های حساس که نیاز به توقف اضطراری پروسس وجود دارد،مورداستفاده قرار می گیرد. 

سیستم ESD در کنار سیستم DCS به عنوان یک سیستم بالا دستی در کنترل فرآیند و پروسس به کار برده می شود. 

مثال ساده و قابل درک از کاربرد سیستم ESD : فرض کنیم که کنترل دما و فشار یک مخزن توسط سیستم DCS برنامه ریزی و تعریف شده است و قرار است دمای مخزن در حدود 100 درجه کنترل شود و اپراتور نیز از طریق سیستم مانیتورینگ بر کنترل این فرآیند نظارت داشته باشد ،حال چنانچه دمای مخزن از حد 100 درجه عبور کرد و اپراتور به هر دلیلی قادر به کنترل سیستم نباشد و دمای مخزن از 110 درجه عبور کرد در این مرحله سیستم ESD وارد عمل شده و به عنوان مثال گاز سیستم یا عوامل تولید حرارت را قطع میکند و درصورت عبور دما از حد مجاز تعریف شده برای مخزن اقدامات لازم مانند باز کردن شیر تخیله اضطراری و سایر مواردی که در لاجیک سیستم از قبل تعریف شده را انجام می دهد . 

با ذکر مثال فوق و  همانگونه که از نام سیستم ESD نیز بر می آید عملا سیستم ESD در حالت نرمال و عادی یک پروسه دخالتی در کنترل یک فرآیند ندارد و فقط در زمان اضطراری وارد عمل شده و با توقف سیستم به صورت امن ، از بروز حوادثی مانند انفجار  یک سیستم جلوگیری می کند .