سیستم کنترل توزیع شده (DCS)

امروزه سیستم کنترل رکن اصلی هدایت پروسه ها در مراکز بزرگ صنعتی محسوب می شوند.  منظور از مجتمع های بزرگ مجموعه هایی همچون پالایشگاه های نفت وگاز، مجتمع های پتروشیمی، نیروگاه های آبی، بخاری و سیکل ترکیبی، کارخانجات تولید فولاد، مس و مواد معدنی، کارخانجات سیمان و موارد دیگری که در مقیاس اینگونه صنایع هستند، می باشد.

مدل های مختلف کنترل : 

آنچه امروز برای اتوماسیون یک واحد صنعتی استفاده می شود، حاصل تحقیقات و پیشرفتی است که در چند دهه گذشته صورت گرفته است. این توسعه در دو شاخه به شرح زیر انجام شده است

  • Factory Automation

منظور از Factory Automation یا به تعبیر بهتر کنترل مکانیسم هایی است که به صورت ON / OFF( خاموش / روشن) یا به عبارت دیگر با منطق ۰ و ۱ کار می کنند، می باشد. نمونه بازر آن خط تولید یک کارخانه اتوموبیل سازی است. در این مدل اتوماسیون اکثر سیگنال ها دیجیتال هستند . Plc هاسیستم هایی هستند که به این منظور طراحی و از دهه هفتاد به بعد در صنایع به کار گرفته شدند.

  • Process Automation

منظور از Process Automation کنترل متغیرهای پروسسی که عمدتا در حلقه های بسته  (Closed-Loop)  قرار دارند می باشد این مدل اتوماسیون در صنایعی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان و به طور کلی جایی که اکثر سیگنال ها آنالوگ هستند، به کار می رود. Pcs ها سیستم هایی هستند که به این منظور طراحی و از اواسط دهه هفتاد به بعد در صنایع به کار گرفته شدند آنچه امروز dcs نامیده می شود مدل بهبود یافته pcs ها هستند .