آموزش

برگزاری دوره های آموزشی سیستم های کنترل (DCS-PLC-ESD-F&G) از برندهای معتبر و پر کاربرد در صنعت از جمله :

SIEMENS (STEP7-PCS7-WINCC) - ABB (FREELANCE2000)  

YOKOGAWA (Centum3000-Prosafe-RS) - HIMA (ELOPII) • آموزش سیستم کنترل ABB

  برای مشاهده این زیر گروه کلیک کنید

 • آموزش سیستم کنترل Siemens

  برای مشاهده این زیر گروه کلیک کنید

 • آموزش سیستم کنترل Hima

  برای مشاهده این زیر گروه کلیک کنید

 • آموزش سیستم کنترل Yokogawa

  برای مشاهده این زیر گروه کلیک کنید