الکترونیک و مهندسی معکوس

1 - مهندسی معکوس بردهای تک لایه و دولایه
- مهندسی معکوس
- رسم شماتیک
- ساخت PCB

2 - مونتاژ بردهای dip و SMD با بالاترین دقت و کیفیت :

1-2: مونتاژ انواع IC های ریز و با بیشترین تعداد پایه بدون آسیب رسیدن به میکرو 

2-2: بالاترین دقت در مونتاژ و کنترل کمترین آسیب دمایی

3-2: دمونتاژ ظریف ترین IC های مورد نظر شما و تعویض آن

 

3- تبدیل ایده های الکترونیکی شما به مرحله عمل : 

هرگونه ایده ی شما که کاربری و عملی باشد با خواست و نظر شما در انتخاب میکرو کنترلرها و قطعات یا مشاوره از ما را به مرحله عمل می رسانیم.

 

4- اصلاح و ارتقاء بردهای الکترونیکی :

هرگونه بردی که در حال حاضر در دسترسی شماست و قصد ارتقاء کیفیت و کمیت آن، اضافه کردن کاربردی جدید به آن، کم کردن بخشی از آن، عوض کردن ماژول های روی برد که دیگر در بازار موجود نیست با ماژول های جدید و ...

 

5- طراحی PCB برای شماتیک های شما :

شماتیک های دستی شما با هرگونه فرمتی (دستی ، فایل آلتیوم ، عکس و ...) به PCB تبدیل خواهیم کرد.

 

6- انجام صفر تا صد پروژه های شما :

1-6: طراحی مدار اولیه

2-6: طراحی PCB

3-6: ساخت نمونه اولیه

4-6: مونتاژ

5-6: تست و عیب یابی

 

7- هوشمند سازی صنعتی

 

8- برنامه نویسی میکرو کنترل های ARM و AVR :

برای بردهای آماده شما از نظر سخت افزاری، برنامه نویسی خواهیم کرد.

 

9- طراحی بردهای دولایه و تک لایه: 

1-9: ساخت PCB در اندازه و سایزهای مورد نیاز شما و یا هرگونه شکل و فیزیک خاص

2-9: طراحی بردهای شما در جعبه مورد نیاز شما و یا حتی ساخت جهبه مورد نیاز برد شما

 

10- برگزاری دوره های آموزشی :

1-10: آلتیوم دیزاینر :

1-1-10: طراحی کتابخانه شماتیک

2-1-10: طراحی کتابخانه PCB (فوت پرینت)

3-1-10: طراحی شماتیک در صفحه شماتیک

4-1-10: طراحی PBC در صفحه رسم PCB

 

2-10: مبانی الکترونیک

3-10: ماژول های STM32

4-10: موژول های Arduino