سیستم کنترل Siemens

شرکت اپکو با بهره گیری از متخصصان سیستم های کنترلی زیمنس، قادر به ارائه ی خدمات  طراحی، ساخت، نصب ،تست و راه اندازی سیستم های کنترل زیمنس ، شامل سخت افزارهای سری S7300 , ُS7400H , S7400FH , S71200 , S71500 می باشد.

 خدمات برنامه نويسی سیستم کنترل DCS و PLC زیمنس شامل نرم افزارهای  , PCS7 ,TIA PORTAL , STEP7 , WINCC , WINCC Flexible  در دستور کار این شرکت می باشد .