کنترل ولو Fisher

یکی از رایجترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی ،کنترل ولو میباشد.کنترل ولو برحسب فرمان یک سیگنال اتوماتیک همچون سیگنال یک کنترل کننده یا دستگاه منطقی (مانند PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می کند. 

موارد مهم در انتخاب یک کنترل ولو به شرح زیر می باشد :

1- CV (میزان عبور سیال از ولو را که نشان دهنده حجم در واحد زمان میباشد) 
2- سایزینگ ولو
3- سیال داخل مسیر 
4- فشار و اختلاف فشار موجود
5- غلظت و مختصات سیال
6- نشتی ولو (Leakage)
7- اغتشاش سیال
8- دمای سیال
9- قیمت شیر

شرکت اکتروپردیس  تامین کننده ی  انواع کنترل ولو Fisherمی باشد. برای خرید یا استعلام قیمت  با کارشناسان ما در شرکت الکتروپردیس  تماس بگیرید.